Author : Jari V

Stressi, kriisit ja palautuminen

1 Johdanto Ihmistutkimuksen kahtiajako pohjautuu tieteenfilosofiaan ja Descartesin (1596-1650) todellisuuden jaotteluun henkeen ja materiaan. Descartesin eli kartesiolaisella ajattelulla on edelleen vaikkutusta kulttuuriimme, vaikka nykytutkimuksen valossa kriittisesti tarkasteltuna se on ongelmallista. (Keski-Luopa, L. 2009) Käytännön hoitotyötä tekevän ihmiskäsitys on lähtökohtaisesti holistinen. Ihminen on olemassa kolmen olemispuolen kokonaisuutena: kehollisena (fyysinen), tajunnallisena (psyykkinen) ja situaatiollisena (sosiaalinen) (Malme, L. […]

Urheilijan ensiapu ja jatkohoito

Tilannearvion tekeminen Tunnista aluksi tilanteen vakavuus ja toimi sen mukaisesti. Jos kyseessä on elottomuus, tajunnan menetys, voimakas verenvuoto, niskavamma, avomurtuma, kaulan alueen iskuvamma tai muu hätätilanne soita hätänumeroon 112. Pään vamma ilman tajunnan menetystä, murtumaepäily, vakava alaraajavamma (ei pysty varaamaan jalalle), vakava yläraajavamma (liikerajoitus), rintakehävamma, silmävamma ja muu kiireellistä hoitoa vaativa vamma, toimita urheilija päivystykseen. […]

Raajanivelten mobilisointi

Nivelten anatomia Raajaniveliä on eri tyyppisiä eli ne sallivat eri suuntaisia liikkeitä. Raajanivelet voivat olla palloniveliä kuten lonkka- ja olkanivel tai sarananiveliä kuten ylempi nilkkanivel ja polvinivel. Pallonivel sallii monen suuntaisen liikkeen. Sarananivel puolestaan vain taipumisen yhteen suuntaan. Polvi on siinä mielessä erilainen sarananivel, että se sallii kiertoliikkeen polven ollessa koukistuneena. Ihmisellä on myös muun […]

Lepo ja uni sekä vähän liikunnastakin

Lepo auttaa kehoa palautumaan ja sen avulla voi vähentää kertarasitusta ja lisätä hyvinvointia. Yöunet auttavat palautumaan päivän rasituksesta, mutta lepo on muutakin kuin nukkumista. Pidä taukoja töissä ja arkiaskareissa Ajoita työ ja askareet pidemmälle aikavälille Rentoudu Nuku hyvin ks. lisää https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/kuntoutujalle/oma-hyvinvointi/opas-levon-ja-toiminnan-tasapainottamiseen/miten-tasapainotan-toiminnan-ja-levon-suhdetta-arjessani Riittävästi kehoa kuormittava liikunta auttaa ennaltaehkäisemään negatiivista stressiä ja sairauksia. Kroonistuneiden stressihäiriöiden hoito liikuntaa […]

Siirry sivun alkuun