Urheilijan ensiapu ja jatkohoito

Tilannearvion tekeminen

Tunnista aluksi tilanteen vakavuus ja toimi sen mukaisesti. Jos kyseessä on elottomuus, tajunnan menetys, voimakas verenvuoto, niskavamma, avomurtuma, kaulan alueen iskuvamma tai muu hätätilanne soita hätänumeroon 112. Pään vamma ilman tajunnan menetystä, murtumaepäily, vakava alaraajavamma (ei pysty varaamaan jalalle), vakava yläraajavamma (liikerajoitus), rintakehävamma, silmävamma ja muu kiireellistä hoitoa vaativa vamma, toimita urheilija päivystykseen. Ei kiireellisissä vammoissa on suositeltavaa toimittaa urheilija terveydenhuollon ammattilaisen arvioitavaksi.

Elottoman elvytys tulee aloittaa välittömästi, tajuton tulee kääntää hengityksen tarkistamisen jälkeen kylkiasentoon (hengitys tarkistetaan urheilijan ollessa selinmakuulla) ja voimakas verenvuoto tulee tyrehdyttää heti. Muut vammat tulee suojata (tyrehdyttää tai tukea).

Ensiarvion ja -toimenpiteiden jälkeen tutki urheilija tarkemmin. Urheilijan tilan muuttuessa reagoi sen mukaisesti.

Päähän kohdistuvat vammat

Päähän kohdistuneiden vammojen arviointi on tärkeää. Niiden arvioimiseksi on tehty maallikoille työkalu, joka löytyy osoitteesta https://terveurheilija.fi/wp-content/uploads/2019/09/Tunnistusty%C3%B6kalu-suomeksi_SCAT5Pocket_fin.pdf. Kun paikalle ei ole saatavissa heti terveydenhuollon ammattilaista, tilanteessa on kiire ja tarve soittaa hätänumeroon silloin, kun päänsä lyöneellä:

 • Niskan alueen kipu tai arkuus
 • Kaksoiskuvat
 • Kohtausoireet tai kouristukset
 • Tajunnan menetys
 • Ylä- tai alaraajoissa voimattomuutta tai pistelyä/poltetta
 • Voimakas tai lisääntyvä päänsärky
 • Tajunnantason heikkeneminen
 • Oksentelu
 • Lisääntyvä levottomuus, aggressiivisuus tai sekavuus

Aivotärähdyksen, joka on lievä ohimenevä aivovamma, tunnistamiseen ja arviointiin on tehty terveydenhuollon ammattilaisille työkaluja ja opastusta niiden käyttöön. Ks. lisää https://terveurheilija.fi/terveydenhuolto/aivotarahdys/.

Aivotärähdyksen saanutta urheilijaa ei tule päästää urheilemaan enää loukkaantumispäivänä. Paluu urheiluu tapahtuu sen jälkeen asteittain.

Muut urheiluvammat

Urheiluvamman hoito oli ennen KKKK eli kylmä, koho, kompressio ja koti. Uusi ohjeistus on rauhaa ja rakkautta, PEACE & LOVE. Akuutin vamman ensiapu menee muistisäännöllä PEACE ja sen jälkeinen hoito muistuu mieleen sanalla LOVE.

PEACE

 • P (Protect), suojele 1-3 päivää: Suojaa vammakohta niin, ettei siihen kohdistu rasitusta. Vältä varausta vamma-alueelle.
 • E (Elevate), kohota: Pidä vammakohtaa sydämen yläpuolella, jotta kudosnesteen poistuminen helpottuu.
 • A (Avoid anti-inflammatory modalities), vältä tulehdusreaktioon vaikuttavia hoitomenetelmiä: Käytä harkiten tulehduskipulääkkeitä ja kylmähoitoa. Kylmähoidon hyödyistä urheiluvammoissa ei ole riittävää tieteellistä näyttöä. Pitkittynyt kylmähoito voi myös häiritä paranemista. Parasetamoli ei ole tulehduskipulääke ja sille ei ole rajoituksia kivunhoidossa.
 • C (Compress), kompressio: Vamma-alueen kompressio vähentää vamma-alueen turvotusta ja verenvuotoa.
 • E (Educate), opasta: Anna selkeät ohjeet ja kannusta omatoimiseen kuntoutumiseen. Ole realistinen.

LOVE

 • L (Load), kuormita: Sopiva kuormitus on parempi kuin lepo. Kuormitus on hyvä aloittaa heti, kun oireet sen sallivat. Se lieventää kipua ja edistää parantumista. Harjoittelua on kuitenkin normaalisti muokattava, jotta muodostuisi mahdollisimman vähän arpikudosta ja jotta vamma-alueesta tulisi kestävä.
 • O (Optimism), tue positiivisuutta: Tue myönteistä asennette, mutta ole realistinen. Masentuneisuus ja pelko johtavat huonoon lopputulokseen.
 • V (Vascularisation), palauta verenkiertoa: Aerobinen harjoittelu edistää verenkierron palautumista ja kudosten paranemista. Varhain, muutaman päivän vammautumisen jälkeen aloitettu liikkuminen parantaa toimintakykyä ja vähentää lääkityksen tarvetta.
 • E (Exercise), harjoittele: Aloita kuntouttava harjoittelu mahdollisimman pian. Harjoittele kivun sallimissa rajoissa. Aktiivinen kuntoutus vähentää vammojen uusiutumisriskiä.

Urheiluvamman ensiapuohjeet löydät https://terveurheilija.fi/terveydenhuolto/urheiluvamman-ensiapu/ ja lisää tietoa https://blogs.bmj.com/bjsm/2019/04/26/soft-tissue-injuries-simply-need-peace-love/.

Hoitomenetelmistä

Lihasvammat paranevat nopeammin kuin jännevammat. Lihasvamman paraneminen voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: 1) tulehdusvaihe (1–3 vrk), 2) korjaantuminen (3–4 vk), 3) uudelleen järjestyminen, vahvistuminen ja muotoutuminen (3–6 kk). https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/etureiden-urheiluvammat/?public=2654f44e9814ebf963bf2f9d5c841f46

Kylmähoidolle saattaa olla perusteita ja se voi ehkäistä vamman pahentumisen. Kylmä supistaa verisuonia ja vähentää siten verenvuotoa silloin, kun kompressiosta ei ole siihen apua. Kylmähoito lievittää tulehdusreaktiota. Se voi myös olla tarpeellinen liikkuvuuden lisäämiseksi. Kylmähoito kuitenkin heikentää palautumista. Ks. kylmähoidon haittavaikutuksista lisää https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2017.00093/full. Muista kuitenkin, että poikkeuksellisesti haittavaikutuksista voi olla hyötyä.

Samoin tulehduskipulääkkeiden käytölle voi olla perusteita. Kova isku saattaa aiheuttaa lihakseen harvinaisen myositis ossificans -muutoksen, jonka hoidossa tulehduskipulääkkeillä on osoitettu olevan hyötyä ja jonka ensiavuksi on suositeltu kylmää. Liian varhaisesta kuntoutuksesta hieronnalla on merkittävää haittaa. Kompressiosta sen sijaan on hyötyä. Mitä voimakkaampi isku, sitä todennäköisemmin lihakseen syntyy kyseinen luukasvaimen kaltainen muutos. Kontaktilajeissa niiden syntyminen on todennäköistä. Ks. hoidosta https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4262804/.

Tarkemmin siitä milloin tulehduskipulääkkeiden käyttö on suositeltavaa ks. https://bjsm.bmj.com/content/43/11/863?ijkey=a48762a2851f3dc6c22b613b10973dfec7e3e284&keytype2=tf_ipsecsha#T1 ja erityisesti artikkelin lopussa oleva taulukko.

Kompressiosta on hyötyä vammojen ensiavussa ja hoidossa. Siitä vallitsee yksimielisyys. Kompressio on ollut mukana kaikissa suosituksissa ja nyt sitä suositellaan ensisijaiseksi menetelmäksi. Kompression osalta on suositusta tukevaa tutkimusnäyttöä. Nilkkavammojen osalta ks. https://link.springer.com/article/10.1007/s00590-015-1607-4.

Lopuksi

Vaikka edellä onkin puhuttu urheilijasta, niin vastaavasti aktiiviliikkujalle on hyötyä edellä olevista ohjeista.

Siirry sivun alkuun