Sci

Stressi, kriisit ja palautuminen

1 Johdanto Ihmistutkimuksen kahtiajako pohjautuu tieteenfilosofiaan ja Descartesin (1596-1650) todellisuuden jaotteluun henkeen ja materiaan. Descartesin eli kartesiolaisella ajattelulla on edelleen vaikkutusta kulttuuriimme, vaikka nykytutkimuksen valossa kriittisesti tarkasteltuna se on ongelmallista. (Keski-Luopa, L. 2009) Käytännön hoitotyötä tekevän ihmiskäsitys on lähtökohtaisesti holistinen. Ihminen on olemassa kolmen olemispuolen kokonaisuutena: kehollisena (fyysinen), tajunnallisena (psyykkinen) ja situaatiollisena (sosiaalinen) (Malme, L. […]

Urheilijan ensiapu ja jatkohoito

Tilannearvion tekeminen Tunnista aluksi tilanteen vakavuus ja toimi sen mukaisesti. Jos kyseessä on elottomuus, tajunnan menetys, voimakas verenvuoto, niskavamma, avomurtuma, kaulan alueen iskuvamma tai muu hätätilanne soita hätänumeroon 112. Pään vamma ilman tajunnan menetystä, murtumaepäily, vakava alaraajavamma (ei pysty varaamaan jalalle), vakava yläraajavamma (liikerajoitus), rintakehävamma, silmävamma ja muu kiireellistä hoitoa vaativa vamma, toimita urheilija päivystykseen. […]

Ravitsemus ja terveys

Terveyttä edistävän ruokavalion voi koostaa monella tavalla. Kasviksia, marjoja ja hedelmiä on hyvä nauttia joka aterialla. Annoskoko ja säännöllinen ruokailurytmi ovat tärkeitä terveyden kannalta. Ks. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00935, https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/ravitsemus/ravitsemus-ja-terveys/terveellinen-ruokavalio Monipuolisesta ruokavaliosta ihminen saa kaiken tarvitsemansa. D-vitamiinin saanti voi kuitenkin olla liian vähäistä. Ks. https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio /ravintoaineet/d-vitamiini/ Ruokavalio voidaan koostaa myös kokonaan ilman eläinperäisiä ruoka-aineita. Ks. https://vegaaniliitto.fi/tietoa/ruokavalion-koostaminen/ Kasvisperäisessä ruokavaliossa […]

Siirry sivun alkuun