The consent of a minor’s parent for a marriage (in Swedish)

20,00 

Samtycke av minderårigs förälder till ingång av äktenskap

Category:

Description

För att justitieministeriet skall bevilja en minderårig person tillstånd att ingå äktenskap krävs förälderns samtycke.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.