Other prenuptial agreements (in Finnish)

248,00 

Muut avioehtosopimukset

Category:

Description

Avioehtosopimus muunkin sisältöinen kuin avio-oikeuden molemmilta osapuolilta kokonaan täysin poissulkeva tai avioeron osalta täysin poissulkeva.

Avioehtosopimuksella voidaan esimerkiksi tasata testamenttiin tai lahjaan sisältyvän avio-oikeutta koskevan ehdon vaikutusta ositukseen tai rajata tietty omaisuus avio-oikeuden ulkopuolelle.

Hinta koskee avioehdon laatimista asiakkaan sähköisesti toimittaman aineiston pohjalta. Aineistosta on selkeästi käytävä ilmi, mikä omaisuus halutaan rajata avio-oikeuden ulkopuolelle ja mikä omaisuus on testamentiin tai lahjaan sisältyvän ehdon nojalla avio-oikeudesta vapaa. Lisäksi aineistosta on käytävä yksiselitteisesti ilmi, mitä osapuolet haluavat. Jos laatiminen edellyttää neuvotteluja ja laajahkoa perehtymistä asiaan, toimeksiannosta veloitetaan 248 eur tunti ja siitä laaditaan erillinen toimeksiantosopimus.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.