Mutual last will and testament (right of use, in Swedish)

20,00 

Inbördes besittningsrättstestamente

SKU: T5 Category:

Description

Med ett testamente kan du påverka hur din egendom fördelas inom ramen för bestämmelserna i ärvdabalken. Testamentets verkningar träder i kraft vid dödstillfället.

Detta testamente är ett inbördes nyttjanderättstestamente, varigenom den efterlevande maken får en besittningsrätt till den först avlidne makens egendom.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.