Estate inventory (normal, in Swedish)

20,00 

Bouppteckningsinstrument

SKU: B1 Category:

Description

En bouppteckning ska förrättas inom tre månader från dödsfallet. På basis av det som utreds i bouppteckningen upprättas ett bouppteckningsinstrument. Bouppteckningsinstrumentet är ett dokument där man redogör för dödsboets ekonomiska situation, dvs. upprättar en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder.

Detta bouppteckningsinstrument kan användas vid normala bouppteckningar då den avlidne var ogift eller avvittringen lagakraftvunnen. Om avvittringen inte är lagakraftvunnen så rekommenderas det att vi upprättar bouppteckningsinstrumentet.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.