Hemsida  Etusivu  Русский  In English  بالعربي  لە كوردى
× Hemsida    Etusivu    Русский    In English    بالعربي    لە كوردى Företaget Vårt kunnande Personal Aktuellt Kontaktuppgifter ⒺJurist
☰ Navi

Personal

Jari Vuorijoki har år 1998 utexaminerats som juris kandidat och år 2000 med juris licentiatexamen. Jari Vuorijoki har länge varit verksam i diverse juristuppgifter. Som rättegångsbiträde har Jari Vuorijoki fungerat sedan år 2006. Jari Vuorijoki är rättegångsbiträde med tillstånd.

Jari Vuorijoki har utgivit två böcker och flera kortare skrifter. Jari Vuorijoki är en av författarna till verket Varallisuusoikeus.

Arbetsspråk: finska, svenska, engelska

Ia Wilson har år 2016 utexaminerats som rättsnotarie vid Åbo Akademi.

Ia Wilson deltog i Den Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna.

Arbetsspråk: finska, svenska, engelska

Nataliia Balamutova I juni 2017 avlade Nataliia Balamutova det rättsvetenskapliga magisterprogrammet i internationell och komparativ rätt vid Åbo Universitet. Sin magisterexamen i Europarätt har hon avlagt i Stockholm 2014. Nataliia Balamutova har utexaminerats som juris kandidat 2008 och magister 2009 vid Jaroslav Viisas rättsvetenskapliga akademi i Ukraina.

I Ukraina har Nataliia Balamutova arbetat på advokatbyråer.

Arbetsspråk: ryska, ukrainska, engelska

Leila Varjonen Som vår byrås sekreterare arbetar studentmerkonom Leila Varjonen.

Arbetsspråk: finska, engelska

 • Jari Vuorijoki Jari Vuorijoki har år 1998 utexaminerats som juris kandidat och år 2000 med juris licentiatexamen. Jari Vuorijoki har länge varit verksam i diverse juristuppgifter. Som rättegångsbiträde har Jari Vuorijoki fungerat sedan år 2006. Jari Vuorijoki är rättegångsbiträde med tillstånd.

 • Jari Vuorijoki har utgivit två böcker och flera kortare skrifter. Jari Vuorijoki är en av författarna till verket Varallisuusoikeus.

 • Arbetsspråk: finska, svenska, engelska

 •  

 • Nataliia Balamutova I juni 2017 avlade Nataliia Balamutova det rättsvetenskapliga magisterprogrammet i internationell och komparativ rätt vid Åbo Universitet. Sin magisterexamen i Europarätt har hon avlagt i Stockholm 2014. Nataliia Balamutova har utexaminerats som juris kandidat 2008 och magister 2009 vid Jaroslav Viisas rättsvetenskapliga akademi i Ukraina.

  I Ukraina har Nataliia Balamutova arbetat på advokatbyråer.

  Arbetsspråk: ryska, ukrainska, engelska

 • Leila Varjonen Som vår byrås sekreterare arbetar studentmerkonom Leila Varjonen.
  Arbetsspråk: finska, engelska