Hemsida  Etusivu  Русский  In English
× Hemsida    Etusivu    Русский    In English Företaget Vårt kunnande Personal Aktuellt Kontaktuppgifter ⒺJurist
☰ Navi
Jurist Åbo

Att kombinera familj och arbete är inte lätt...
 

Vi tar hand om Dina affärsjuridiska ärenden.

Våra principer

- Vi tillvaratar efter vår bästa förmåga klientens intressen

- Uppdragen utförs med omsorg, noggrannhet och med skyndsamhet utan att förorsaka onödiga kostnader

- Vi upprätthåller och utvecklar vår yrkeskompetens och följer rättsutvecklingen

- Vi sparar miljön

Juridisk Byrå Vuorijoki Kb
Jurist Åbo

De uppdrag som anförtrotts oss fullgörs redbart och samvetsgrant. Vi har tecknat en tillräcklig ansvarsförsäkring mot förmögenhetsskada, 168.187,00 euro.

Vi verkar självständigt och oberoende. Vi har dock ett relativt omfattande nätverk med samarbetspartners till vårt förfogande, om vår egen yrkeskunskap inte räcker till.

Vi står under tillsyn av justitiekanslern, tillsynsnämnden och rättegångsbiträdesnämnden.

Vi har öppnat en kostnadsfri rådgivning där du kan registrera dig för att ställa enkla frågor. Vi förbehåller oss rätten att inte svara på frågan. Dessutom har vi öppnat en onlinetjänst där du kan köpa dokument och ge mindre order. Båda tjänsterna upprätthålls hela tiden.

Vårt normala pris är 200 euro per timme plus moms. För särskilt krävande ärenden priset kommer att fastställas separat innan uppdraget påbörjas. Våra avtalskunder har sina egna priser. Priset på mindre uppdrag och priset på producterna visas i onlinetjänsten. Du kan boka ett kostnadsfritt möte på 20 minuter för att ge ett uppdrag.

Om du föredrar den normala versionen av webbplatsen, vänd din telefon 90 grader.