Hemsida  Etusivu  Русский  In English  بالعربي  لە كوردى
× Hemsida    Etusivu    Русский    In English    بالعربي    لە كوردى Företaget Vårt kunnande Personal Aktuellt Kontaktuppgifter ⒺJurist
☰ Navi

Företaget

Img

Bakgrund

Verksamheten inleddes i Åbo år 2006 som enskild näringsidkare och år 2012 delades det upp i ett eget företag. Under den tid vi varit verksamma har vi främst skött om företags och andra organisationers samt företagares juridiska ärenden. Givetvis har vi även under årens gång i viss mån tagit hand om privatpersoners uppdrag. Våra klienter har även kommit från andra håll än Egentliga Finland.

Verksamhet

Vi fortsätter på samma bana, företagsdrivet. Tyngdpunkten i vår verksamhet ligger i första hand på företag och företagares juridiska ärenden. Avtals-, bolags-, skatte- och immaterialrätt samt arbetsrätt är våra specialområden.

Vi deltar regelbundet i utbildningstillfällen och upprätthåller vår yrkeskunskap. Naturligt tar vi hand om att vi uppfyller de krav som lagen ställer på utbildning, men vi utbildar oss även frivilligt. Vi tar även hand om vår hälsa, så att vi orkar tillägna oss nya saker och uträtta arbetet omsorgsfullt.

Vår personal idkar motion regelbundet.

Oavsett vår byrås storlek har vi tagit hand om, och kan även i framtiden vid behov sköta om omfattande uppdrag.