Kommandiittiyhtiön yhtiömiehen velkavastuu

Post Reply
Jari Vuorijoki
Posts: 84
Joined: Tue Jan 17, 2017 9:46 am

Kommandiittiyhtiön yhtiömiehen velkavastuu

Post by Jari Vuorijoki » Mon Mar 19, 2018 12:39 pm

Kommandiittiyhtiössä on sekä vastuunalaisia että äänettömiä yhtiömiehiä, vähintään yksi kumpaakin. Vastuunalaisen yhtiömiehen vastuu määräytyy pitkälti samalla tavoin kuin avoimen yhtiön yhtiömiehen vastuu, jota selostettu täällä https://www.vuorijoki.net/phpBB3/viewto ... ?f=5&p=328.

Ännettömien eli hiljaisten yhtiömiesten osalta vastuu on rajoitetua. Äänettömän yhtiömiehen vastuu rajoittuu tämän yhtiöön sijoittamaan pääomaan. Äänetön yhtiömies täyttää velkavastuunsa suorittamalla sovitun yhtiöpanoksensa vähentämättömänä yhtiölle.

Äänettömän yhtiömiehen vastuuta voidaan muuttaa muuttamalla yhtiösopimusta, mutta sillä ei ole vaikutusta suhteessa velkojaan, joka ryhtyessään oikeustoimeen yhtiön kanssa ei tiennyt panoksen alentamisesta, jos panoksen alentamista ei ollut merkitty kaupparekisteriin ja kuulutettu. Muutos kannattaa siten ilmoittaa mahdollisimman nopeasti kaupparekisteriin.

Äänettömällä yhtiömiehellä ei ole ellei ole erikseen muuta sovittu mitään muita oikeuksia kuin saada sijoittamansa pääoman tuotto. Ellei asiasta ole yhtiösopimuksessa sovittu toisin äänettömälle yhtiömiehelle suoritetaan yhtiön voitosta korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa vastaava osuus tilikauden alkaessa maksettuna olleelle panokselle. Loppuosa voitosta jaetaan vastuunalaisille yhtiömiehille.

Jos yhtiön voitto ei riitä äänettömien yhtiömiesten voitto-osuuksien suorittamiseen ja jos muusta ei ole sovittu, jaetaan voitto heidän keskensä tilikauden alkaessa maksettuina olleiden panosten suhteessa.

Kommandiittiyhtiön tappiosta vastaavat vastuunalaiset yhtiömiehet ja se jaetaan heidän kesken.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest