Pakottava säännös

Post Reply
Jari Vuorijoki
Posts: 84
Joined: Tue Jan 17, 2017 9:46 am

Pakottava säännös

Post by Jari Vuorijoki » Wed Feb 22, 2017 3:52 pm

Pakottava säännös on lain säännös, josta osapuolet eivät voi sopia toisin. Pakottavuus voi olla molemminpuolista tai yksipuolista, jolloin toisen osapuolen kannalta lakia edullisemmista ehdoista voidaan sopia.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest