Muotomääräys

Post Reply
Jari Vuorijoki
Posts: 84
Joined: Tue Jan 17, 2017 9:46 am

Muotomääräys

Post by Jari Vuorijoki » Wed Feb 22, 2017 3:49 pm

Muotomääräyksellä tarkoitetaan sitä, että sopimukselle on säädetty muotovaatimuksia. Se on esimerkiksi tehtävä kirjallisesti ja kahden esteettömän todistajan on se allekirjoitettava. Muotomääräyksellä voi olla vaikutusta sopimuksen pätevyyteen tai muodon laiminlyönti voi johtaa muihin haitallisiin seuraamuksiin, mutta se voi myös olla pelkästään ohjeluonteinen.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest